Vi støtter lokalt kirkelig børne og ungdomsarbejde samt socialt og humanitært arbejde lokalt og international efter ansøgning.
Normalt støtter vi ikke enkeltpersoner. Heller ikke foreningers driftsudgifter men f.eks. indkøb af nye ting eller nye tiltag.
 
Ansøgninger sendes til Præsidenten, gerne på mail:    lemvig.ysmen@gmail.com
Ting I meget gerne må have med i en ansøgning: Hvem I er (husk adresse, tlf, mail), hvad I søger tilskud til, hvad det koster, evt. tidspunkt for udgiften, andre relevante oplysninger (hvis I søger støtte andre steder) og husk en bankkonto pengene kan sættes ind på.
 
Præsidiet bestemmer hvilke ansøgninger der kan komme i betragtning og beløbsstørrelse. Der er ingen tidsfrist for ansøgninger, de bliver behandlet ved førstkommende præsidiemøde..