Præsidiet består af:
Præsident:     Carlo Nørby Hald, Gajsgaardsvej 21,

7673 Harboøre  tlf. 4037 3780      mail: lemvig.ysmen@gmail.com

Vicepræsident: Jens Peter Dam, tlf. 6172 3689
Skatmester:      Peder Buskov, tlf. 2049 3898
Sekretær:           Niels Hosbond, tlf.  2173 1860
Pastpræsident:  Verner Lynggaard Dahl, tlf. 2174 0596