Præsidiet består af:
Præsident:     Jens Peter Dam, Klostervej 13, Hygum

7620 Lemvig,    tlf. 6172 3689      mail: lemvig.ysmen@gmail.com

Vicepræsident: Karsten Juhl, tlf.  5197 6796
Skatmester:      Peder Buskov, tlf. 2049 3898
Sekretær:           Niels Hosbond, tlf.  2173 1860
Pastpræsident: Carlo Nørby Hald, tlf. 4037 3780