Præsidiet består af:
Præsident:   Jens Ryttersgaard Strandbjerg Gårdparken 29, Bremdal 

7600, Struer    tlf. 40 25 87 72      mail: lemvig.ysmen@gmail.com

Vicepræsident: Niels Peder Kræmmergård, tlf. 20 14 10 34
Skatmester:      Carlo Hald, tlf. 40 37 37 80
Sekretær:          Niels Hosbond, tlf. 21 73 18 60
Pastpræsident: Karsten Juhl, tlf. 51 97 67 96