Y's Men er en international organisation udsprunget af KFUM (YMCA) med klubber i 65 lande.

 

Lemvig Y's Men's Club er en mandeklub med ca. 30 medlemmer. Vores formål er at skabe et godt kammeratskab i klubben, og at være "tjenesteklub" dvs at hjælpe andre, det gør vi ved at tjene penge som vi uddeler efter ansøgning.

Hovedparten af de penge vi får ind, kommer fra vores Genbrugsbutik.  Vi har også Y's Men's julekalendere som spejdere og andre sælger og derved tjener penge.

Vi sidder i Ungdomsgaardens bestyrelse med 2 medlemmer, her har vi altid formandsposten. Endvidere har vi kassererjobbet for "huset"  og vi sidder i Ungdomsgårdens repræsentantskab med 5 medlemmer.

Vi er i bestyrelsen for Borgerskolen og Aktivitetshuset.

 

Vi har 2 venskabsklubber: Alssund Y's Men's Club på Als og Tietta Y´s Men´s Club i Kirovsk på Kolahalvøen i Rusland.

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.